assistance

Assistance — co to takiego?

Każdy pojazd poruszający się po polskich drogach musi mieć ważne badania techniczne potwierdzające jego sprawność oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). OC zapewnia wypłatę odszkodowania osobom trzecim w przypadku wyrządzenia im szkody przez kierowcę. Zdarzają się jednak sytuacje których OC nie pokrywa, np. gdy dochodzi do awarii samochodu i trzeba go holować do najbliższego […]

Więcej